garasöýmezlik

Garasöýmeziň gylyk-häsiýeti, köpçülikden özüňi üzňe saklamaklyk, ile hiç adama gatyşmazlyk.

  • Garasöýmezligi bilen bütin şäherjige ýakasyny tanadan Nikolaý Wesowşçikow içerek girdi. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garasöýmezlik - garasöýmezligi.