garanjaklamak işlik

Bir zatdan heder edip, daş-töweregine seretmek, töweregiňe bakmak, töweregiňe äňetmek.

  • Sallanjyrap emaý bilen ätleýär, Garanjaklap, gör kimidir ýatlaýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Mama gorkuly gözleri bilen töweregine garanjaklandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk taýly gezek yzyna garanjaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)