garanjaklaşmak işlik

Bilelikde garanjaklamak, daş-töwerege seredişmek, äňedişmek.

  • Ak öýleriň gapylaryndaky aladaly gelinler allaniçigsi garanjaklaşyp, ýaşmaklaryny omrakaý ýaşynypdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)