garanebit

Nebit ilkinji gezek işläp bejerilen wagtda ondan benzin, gazolin, kerosin alnandan soňky galýan ýagjymak galyndy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garanebit - garanebidi.