garamtyl

Reňki gararak, gara ýakyn reňkli.

  • Gujurly göwresi, garamtyl saçy, Göwnümde bir täze duýgy döretdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Onuň peşeneli garamtyl ýüzi bir hili agardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)