garamandalak

[garamanda:lak]

Botanika Ortasyndan soganyňky ýaly porruk çykaryp ösýän ýasy ýaprakly, köki miweli ösümlik.

  • Garamandalak, şagal gozasy, ýabagan ýaly biderek har-haşal otlardan başga bu ýerde hiç zat ýok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garamandalak - garamandalagy.