garamaýak

Ýönekeý, pukara, garyp, köpçülik wekili (adam hakda).

  • Özleri bolsa meniň ýaly garamaýagyň düşýän hasabyna düşenoklar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýene täze howp, ýene täze jeň, Garamaýaklaryň horluk takdyry. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garamaýak - garamaýagy.