garalyk1

Gara reňkdäkilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garalyk - garalygy.

garalyk2

Günä, töhmet, aýyp, şyltak.

  • Maňa garalyk ýöňkemäge çalyşýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ahyry şol garalygy boýnundan aýyrdyrmak üçin arza berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garalyk - garalygy.