garalmak ga‧ral‧mak 1 işlik

 1. Gara bolmak, gara reňke öwrülmek.

  • Proýawitelde köp saklansa, surat garalýar.

 2. Bozulyp başlamak, üýtgemek (hawa hakynda).

  • Bulut gelip, hawanyň ýüzi garaldy.

 3. Göçme manyda Bişmek, ýetişmek.

  • Üzümler eýýäm garalypdyr.

 4. Garaňky düşüp başlamak.

  • Bu wagt ýaňy iňrigiň garalyp barýan wagtydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Uzakdan görünmek, çala mälim bolmak.

  • Göwnüme bolmasa, ol tamyň düýbünde bir zat garaldy, nämedigini açyk saýgaryp bilmedim.

garalmak ga‧ral‧mak 2 işlik

Ara alnyp maslahatlaşmak, seredilmek.

 • Ýygnakda iki mesele garaldy.


Duş gelýän formalary
 • garalamok
 • garalan
 • garalanda
 • garalandan
 • garalandygyny
 • garalanlary
 • garalansoň
 • garalanyndan
 • garalanyny
 • garalar
 • garalar-da
 • garalara
 • garalardy
 • garalary
 • garalaryn
 • garalaryna
 • garalaryny
 • garalaý
 • garalaýan
 • garaldy
 • garaldy-da
 • garaldygy
 • garaljak
 • garaljakdygy
 • garalma
 • garalmady
 • garalmadyk
 • garalmaga
 • garalmagy
 • garalmagydyr
 • garalmagyna
 • garalmagyndan
 • garalmagyny
 • garalmagynyň
 • garalmagyň
 • garalmak
 • garalmaklyk
 • garalmaly
 • garalmalydygyny
 • garalmalydyr
 • garalman
 • garalmasy
 • garalmasyny
 • garalmaýan
 • garalmaýar
 • garalsa
 • garalybam
 • garalyp
 • garalypdy
 • garalypdyr
 • garalypsyň
 • garalyň
 • garalýan
 • garalýana
 • garalýandygy
 • garalýandygyna
 • garalýandygyndan
 • garalýandygyny
 • garalýanlygy
 • garalýança
 • garalýar
 • garalýardy
 • garalýarlar