garalla

garalla bolmak

Päsgel bermek zelel bermek.

garalla etmek

Ugruna seredip durmak, gözegçilik etmek, göz edip durmak, alada etmek.

  • Gyrkym maşyny özüne garalla edilip durulmagyny söýýär. («Kolhoz günleri»)