garalatmak işlik

  1. Gara etdirmek, reňkini gara etdirmek.

    • Kagyzyň ýüzüni garalatmak.

  2. Hapa etdirmek, hapalatmak.

  3. Töhmet atdyrmak, ýamanlatmak.

    • Jenaýatkäri garalatmak.

  4. Ýag çaldyryp arassalatmak.

    • Aýakgaby garalatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garalatmak - garaladýar, garaladar, garaladypdyr.