garalanmak işlik

  1. Gara bolmak, gara reňke boýalmak.

  2. Hapa bolmak, hapalanmak.

  3. Göçme manyda Töhmet atylmak, ýamanlamak.

    • Jenaýatkärler, jemgyýetçilik tarapyndan garalandylar.

  4. Ýag bilen arassalanmak, ýaglanmak.

    • Garalanmadyk soldat ädikleriniň gonjy-da gysgajykdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)