garalamak işlik

 1. Reňkini gara etmek, gara reňke öwürmek.

 2. Hapa degirmek, hapalamak.

  • Elimi garaladym.

 3. Göçme manyda Töhmet atmak, ýamanlamak.

  • Mähriniň özlerini garalap gidenini hem duýmadylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Töwereginden seredip ýörmek, gözden ýitirmän, yzyna düşmek, gözegçilik etmek.

  • Wüşi kel töweregimizden garalap ýörüpdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

 5. Ýag çalmak, arassalamak.

  • Ädigimi özüm garaladym.