garaköli

[garakö:li]

Orta Aziýada ösdürilýän buýra-buýra ýüňli goýnuň bir tohumy.

  • Garaköli goýunlaryň baş sanyny has köpeltmeklik bellendi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)