garaköl

[garakö:l]

Garaköli goýnuň guzusynyň baganasy.

  • Döwlete garaköl baganasy tabşyrmak plany dolduryldy.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem garaköl - garakölüm, garakölüň.