garakçylyk

Garakçynyň häsiýeti, hünäri, talaňçylyk.

  • Näme garakçylyk üçin oturandyr öýdýärmiň? (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garakçylyk - garakçylygy.