garak ga‧rak 1

seret göz 1

 • Bermeseň-de çykararys garagňy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Seniň näme garagyň gapykmy? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Kör bol! Garagyň çyksyn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Garagyň gapykmy? -gözüň körmi, göreňokmy?

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garak - garagy.

garak ga‧rak 2

Botanika Püri bogun-bogun bolup duran, şor ýerlerde bitýän gyrymsy ösümlik.

 • Biz garak ýygdyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garak - garagy.


Duş gelýän formalary
 • garaga
 • garagamy
 • garagamyş
 • garagy
 • garagym
 • garagyma
 • garagymyň
 • garagyn
 • garagyna
 • garagyny
 • garagynyň
 • garagyň
 • garagyňy
 • garagyňyz
 • garakdyr
 • garaklar
 • garaklarym
 • garaklarymda
 • garaklaryna
 • garaklarynda
 • garaklaryny
 • garakça