garak1

seret göz1

  • Bermeseň-de çykararys garagňy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Seniň näme garagyň gapykmy? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kör bol! Garagyň çyksyn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garagyň gapykmy? -gözüň körmi, göreňokmy?

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garak - garagy.

garak2

Botanika Püri bogun-bogun bolup duran, şor ýerlerde bitýän gyrymsy ösümlik.

  • Biz garak ýygdyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garak - garagy.