garahassalyk

Gaty gyzzyrdýan gorkuly, ýokanç kesel, tif.

  • Garahassalyga ýatyp, Öldi Haltäç hem aýaly. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Munuň atasy garahassalykdan ölüpdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garahassalyk - garahassalygy.