garaşylmak işlik

Biriniň gelerine ýa-da bir zadyň bolaryna garaşyp oturylmak, göz dikilmek.

  • Ol garaşylmadyk ýerden çyrasy öçen tamyň içinden otlu-çöp sermeýän ýaly, döläniň içini sermenip başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)