garaňkylyk

 1. Ýagtylygyň bolmazlygy, tümlük.

  • Çaýçy gözlerini petredip, giň sährany bürän garaňkylyga seretdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Emma Mehinliniň yzda galmagy, gitjek ýolunyň garaňkylygy ony biraz ikirjiňletdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Goýy garaňkylyk, göýä gara perde emaýlyk bilen syrylýan ýaly, günbatara baka düýrülýärdi. (A. Gowşudow, Mahri-Wepa)

  • Eýýäm garaňkylyk örtüp barýardy. (M. Ibrahimow, Ol Gün Gejeler)

 2. Göçme manyda Medeniýetden yza galaklyk, nadanlyk.

  • Nursuz gara bulutlar, üstümizde gezerdi, Garaňkylyk, nadanlyk ili torlap ezerdi. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garaňkylyk - garaňkylygy.