garaňkylaç

Onçakly garaňky däl, çala garaňky, garaňkyrak.

  • Howada bulut bolmasa-da asman aýsyz bolany üçin garaňkylaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garaňkylaç - garaňkylajy.