garaýatak

Süri dowaryň belli bir ýatýan ýatagy.

  • Dowarlar üçin garaýataklar bar mahalynda şeýle jaýlar guýundan 15 km uzakda guralsa hem bolar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garaýatak - garaýatagy.