garşylaşmak işlik

Biri-birine gabat gelmek, garşy gelmek. Duş gelmek, duşuşmak.

  • Iki hanlar garşylaşyp duranda, Orta ýerde okun döker gaça-gaç. («Görogly» eposy)

  • Biz orta ýolda garşylaşdyk.