garşy-garşy

Gaýta-gaýta, öwran-öwran, her sapar.

  • Men hem muny garşy-garşybarlap durman, ýyly saklajak bolaýyn -- diýip, içini gepletdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)