gapyl ga‧pyl

[ga:pyl]

 1. Duýdansyz, ahmallykda, birdenkä.

  • Ýatan duşmanlaryň üstüni gapyl basarys. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ýagmyr şol ýerde gapyl ýatyrka, ony ele salypdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Howply, gorkuly.

  • Ýol ýörände kerwenler, Gapyl ýerde ýatmady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Hiç zatdan habarsyz, hiç zat bilmeýän.

  • Gapyl adam.

  • Gapyl galmak.


Duş gelýän formalary
 • gapyl-da
 • gapyla
 • gapylam
 • gapyldy
 • gapyllar
 • gapyllyga
 • gapyllyk
 • gapyllykda
 • gapyly
 • gapylynyň
 • gapylyň