gaplamak işlik

[ga:plamak]

 1. Gaba salmak, gaba ýerleşdirmek.

 2. Matanyň içine ýüň, pagta salyp ýorgan etmek.

  • Bularyň üçüsini-de bile gaplaýajakmy? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Täze ýorgan gapladylar.

 3. Göçme manyda Gabsap almak, örtülmek, bürelmek.

  • Goýy tütün asmany gaplady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Birdenkä güýçlenip, älem jahany gaplan uly ýel boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • gaplady
 • gapladylar
 • gaplama
 • gaplamaga
 • gaplamagy
 • gaplamagyň
 • gaplamak
 • gaplamakda
 • gaplamaklyga
 • gaplamaklygy
 • gaplamaklyk
 • gaplamalar
 • gaplamaly
 • gaplamany
 • gaplamanyň
 • gaplamazdan
 • gaplamaýan
 • gaplan
 • gaplandy
 • gaplanyň
 • gaplap
 • gaplapdy
 • gaplapdyr
 • gaplar
 • gaplara
 • gaplarda
 • gaplardan
 • gaplardy
 • gaplardyr
 • gaplary
 • gaplarymyzy
 • gaplaryna
 • gaplaryndan
 • gaplaryny
 • gaplaryňy
 • gaplaryňyzy
 • gaplasa
 • gaplaýan
 • gaplaýar
 • gaplaýarlar
 • gaplaýmaly
 • gaplaň