gaplaň gap‧laň

Zoologiýa Pişikler maşgalasyna girýän ala-mula derili ýyrtyjy, wagşy haýwan.

 • Ýaralanan gaplaň jan howluna öwrülip, göni Orazgeldä tarap okduryldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Gylyç Mergen bir sapar awa gidende, gaplaň awlaýyşyny gürrüň berdi. (A. Gowşudow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • gaplaň-da
 • gaplaňa
 • gaplaňam
 • gaplaňda
 • gaplaňdan
 • gaplaňdanam
 • gaplaňdy
 • gaplaňdygymy
 • gaplaňdygyna
 • gaplaňdygyny
 • gaplaňdygyňa
 • gaplaňdygyňy
 • gaplaňdyklaryny
 • gaplaňdyr
 • gaplaňlar
 • gaplaňlaram
 • gaplaňlardan
 • gaplaňlarynyň
 • gaplaňlaryň
 • gaplaňly
 • gaplaňlyga
 • gaplaňlygy
 • gaplaňlygyň
 • gaplaňlykdan
 • gaplaňmy
 • gaplaňsyz
 • gaplaňy
 • gaplaňy-da
 • gaplaňym
 • gaplaňyny
 • gaplaňynyň
 • gaplaňyň
 • gaplaňyňam
 • gaplaňyňky