gapjyk

Içine pul salynýan kiçijik gaýyş gap.

 • Ynha geregiň pul balsa -- diýip, puldan doly gapjygyny goltugyndan çykaryp, öňüme oklady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Nä beýle, gapjygy tiz okladyňla -- diýip, oňa dazaryldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gapjyk - gapjygy.


Duş gelýän formalary
 • gapjyga
 • gapjygy
 • gapjygy-da
 • gapjygym
 • gapjygymda
 • gapjygymdaky
 • gapjygymy
 • gapjygyna
 • gapjygyndan
 • gapjygyny
 • gapjygynyň
 • gapjygyň
 • gapjykda
 • gapjykdaky
 • gapjykdan
 • gapjyklar