gapjalmak işlik

Gapjadylyp tutulmak, iki zadyň arasynda galmak, arasynda galyp gysylmak.

  • Tohumlar klawişler bilen gapjalýar. (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy)


Duş gelýän formalary
  • gapjalan
  • gapjalanlar
  • gapjalmagy
  • gapjalmagyna
  • gapjalmak
  • gapjalmakdan
  • gapjalýar