gapgarmak işlik

[ga:pgarmak]

Gabyň içine salmak, zady gaba ýerleşdirmek.

  • Üýşmek bugdaýyň gyrasyndan çuwalyny gapgarmaga durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol gyzyl çuwala öý goşlaryny gapgarýarka, öz ýanyndan hiňlenmek bilen göz ýaş edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)