gapaklatmak işlik

  1. Gapak bilen, agzyny ýapdyrmak.

  2. Dutaryň gapagyny goýdurmak.

    • Dutarymy gapaklatdym.

  3. Ekilen ýeriň ýüzünde gapagyny goýdurmak.

    • Dutarymy gapaklatdym.

  4. Ekilen ýeriň ýüzünde gapak emele gelmegine ýol bermek.

    • Ekilen ýeri gapaklatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gapaklatmak - gapakladýar, gapakladar, gapakladypdyr.