gap-gaç

[ga:p-ga:ç]

Içine iýilýän zatlar salmak üçin ulanylýan her dürli gaplar (okara-çanak, jam, tabak we ş. m.).

  • Stoluň üstünde gap-gaç goýuldy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Näzik gap-gajy häzirleýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)