ganjaryşmak gan‧ja‧ryş‧mak işlik

[ga:njaryşmak]

Iki tarap bolup uruşmak, gan döküşmek.

  • Onuň ozal şonuň ýaly çynlakaý işe gatyşmadan agzy bişipdi, ganjaryşmanyň üstünde barypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ganjaryşmak
  • ganjaryşmalam
  • ganjaryşmanyň
  • ganjaryşyp