ganjarmak gan‧jar‧mak işlik

[ga:njarmak]

Sähelçe gan çykmak, gan görünmek.

  • Aýna gyýan barmagym birneme ganjardy.


Duş gelýän formalary
  • ganjaran
  • ganjardy
  • ganjarmak
  • ganjaryp
  • ganjarypdyr