ganhor gan‧hor at

[ga:nho:r]

Nähak adam öldürýän, gan içen, gan döken.

 • Ganhor zalymlaryň ýanar içleri. (K. Işanow, Saýlanan eserler)

 • 1929-njy ýylda bolsa ol ýykgynjy, ganhor Mämmet baý şol han aýaly bilen sürgüne iberildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ganhora
 • ganhorda
 • ganhordyklaryny
 • ganhorlar
 • ganhorlara
 • ganhorlary
 • ganhorlaryň
 • ganhorlyga
 • ganhorlygy
 • ganhorlygyň
 • ganhorlyk
 • ganhorlykda
 • ganhorlykdan
 • ganhory
 • ganhorynyň
 • ganhoryň