gandyrylmak gan‧dy‧ryl‧mak işlik

[ga:ndyrylmak]

  1. Ganýança içirilmek, teşneligi kanagatlandyrmak.

    • Mallar suwdan gandyryldy.

  2. Göçme manyda Bir zat pugta düşindirilmek, ynandyrylmak.


Duş gelýän formalary
  • gandyrylan
  • gandyrylanam
  • gandyryldy
  • gandyrylmak