gandymlyk gan‧dym‧lyk

Gandymyň köp ýeri, gandymyň köp gögeren ýeri.

  • Gandymlyk meýdan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gandymlyk - gandymlygy.