gandym

Orta Aziýanyň gumluk ýerlerinde bitýän, inçe, uzyn kökli, bogun-bogun, tikenli agaç.

  • Onuň gandym kökünden egri çopan taýagyny eline alanyna on bäş ýyl bolupdy. («Kolhoz günleri»)

  • Ol ýerde sazak, çerkez, gandym ýaly agaçlar bitýär. («Pioner» žurnaly)