gandym gan‧dym

Orta Aziýanyň gumluk ýerlerinde bitýän, inçe, uzyn kökli, bogun-bogun, tikenli agaç.

 • Onuň gandym kökünden egri çopan taýagyny eline alanyna on bäş ýyl bolupdy. («Kolhoz günleri»)

 • Ol ýerde sazak, çerkez, gandym ýaly agaçlar bitýär. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gandyma
 • gandymdan
 • gandymdyr
 • gandymlar
 • gandymlary
 • gandymly
 • gandymlyk
 • gandymy
 • gandymyň
 • gandymyňy