gandarlyk gan‧dar‧lyk

[ga:nda:rlyk]

Gandar bolmaklyk, adam ganyna galmaklyk, gandaryň ýagdaýy.

  • Indi düşenok küýüne. Ne gandarlyk, ne-de ölüm. (Çary Aşyr, Ganly saka)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gandarlyk - gandarlygy.