ganatmak ga‧nat‧mak işlik

[ga:natmak]

Gan çykarmak, tenden ýaradan we ş. m. gan akdyrmak.

  • Ýaraňy dörjeläp oturma, ganadarsyň!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ganatmak - ganadýar, ganadar, ganadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ganadarsyň
  • ganadyp
  • ganadypdy
  • ganadýar
  • ganatdy
  • ganatdyr
  • ganatjak
  • ganatman
  • ganatmaz