ganatlanmak ga‧nat‧lan‧mak işlik

[ga:natlanmak]

Ganat baglamak, gaty şatlanmak, ruhy göterilmek.

  • Mehinligiň yşygyna ganatlanan Mawy jan ajygyna bir müňzände, üstündäki agdardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ganatlanan
  • ganatlandy
  • ganatlanmadyk
  • ganatlanman
  • ganatlanyp