ganatlandyrmak ga‧nat‧lan‧dyr‧mak işlik

[ga:natlandyrmak]

Göçme manyda Çakdanaşa begendirmek, ruhlandyrmak, şatlandyrmak.

  • Sowet goşunynyň üstünlik habary Tejen daýhanlaryny ganatlandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu günki dörän duýgy Aýsoltany ganatlandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • ganatlandyrdy
  • ganatlandyryp
  • ganatlandyrýan
  • ganatlandyrýar
  • ganatlandyrýardy