gamyşlyk ga‧myş‧lyk

Gamşyň köp biten ýeri.

 • Urarsyň -- diýşip, gamyşlyga bardylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gamyşlyk - gamyşlygy.


Duş gelýän formalary
 • gamyşlyga
 • gamyşlygy
 • gamyşlygydy
 • gamyşlygyň
 • gamyşlykda
 • gamyşlykdan
 • gamyşlyklar
 • gamyşlyklara
 • gamyşlyklarda
 • gamyşlyklary