gamyş ga‧myş

 1. Suwly ýerlerde çybyk-çybyk bolup bitýän, baldagynyň içi deşik, bogun-bogun köpýyllyk ösümlik.

  • Göwün-göwünden suw içer, gamyş-bogundan. (nakyl)

  • Gamşy gowşak tutsaň, eliňi gyýar. (nakyl)

 2. Öýüň daşyna tutmak üçin gamyşdan örülen serişde.

  • Häzir şol jaýyň daşy köne gamyş aýlanan ýaly bolup dur. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gamyş - gamşy.

gamyş gulak

seret gulak

 • Gamyş gulak bedew atlar ýörände, ýeriň tanapyna külterläp çekýär. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gamyşda
 • gamyşdan
 • gamyşdyr
 • gamyşlar
 • gamyşlara
 • gamyşlardan
 • gamyşlary
 • gamyşlaryna
 • gamyşlaryny
 • gamyşlarynyň
 • gamyşlaryň
 • gamyşly
 • gamyşlyga
 • gamyşlygy
 • gamyşlygydy
 • gamyşlygyň
 • gamyşlyk
 • gamyşlykda
 • gamyşlykdan
 • gamyşmydyr
 • gamşa
 • gamşy
 • gamşyma
 • gamşyna
 • gamşyny
 • gamşynyň
 • gamşyň