gamma gam‧ma

  1. Sazçylyga degişli Sesleriň yzygiderli peselmegi ýa-da ýokarlanmagy.

  2. Göçme manyda Birmeňzeş bolan köp dürdi, üýtgäp durýan hadysalaryň ýa-da predmetleriň, zatlaryň yzygiderli hatary.


Duş gelýän formalary
  • gammada
  • gammalary
  • gammanyň
  • gammasy
  • gammasynyň