gamak

Çomujyň guran baldagy.

  • Alany haram bolmuş ussa, bu öýi gamakdan ýasadymyka, nämekä. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

galmaga dönmek

Gaty horlanmak.


Duş gelýän formalary
  • gamakdan
  • gamakly