gamaşdyrmak işlik

[ga:maşdyrmak]

 1. Gök iýmiş, turşy tagam iýmeklik zerarly dişiň çeýnemek ukyby peselmek, dişiňi aldyrmak.

 2. Ýiti şöhläniň güýçli ýeliň täsiri we ş. m. netijesinde gözüň görmek ukybyny peseltmek, gözüňi ýaşardyp ümezletmek, gözüň görnüşini wagtlaýyn bulaşdyrmak.

  • Suwly ýeriň bag-bakjalary gözüňi gamaşdyrýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • «Ak altynyň» şöhlesi gözüňi gamaşdyrýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • gamaşdyrar
 • gamaşdyraýsam
 • gamaşdyraýyn
 • gamaşdyrdy
 • gamaşdyrmakda
 • gamaşdyryp
 • gamaşdyrypdyr
 • gamaşdyrýan
 • gamaşdyrýança
 • gamaşdyrýar
 • gamaşdyrýardy