gamçylanmak işlik

Gamçy bilen urmak, gamçy çalyp saýgylamak, gamçy çalmak.

  • Siz daýaw bir ýigidi öňüňize salyň-da, ikiýarlaýyn gamçylap, şäheriň içine bütin köçe-me-köçe aýlaň. (Myraly)

at gamçylamak

seret at 1 1

  • At gamçylap, dag üstüne çykyp gördüler. Mätel at gamçylap gaýdyberdi. («Görogly» eposy)