gamçaw

Gijilewükli, ownuk düwürtik örgünli göz keseli.