galyp at

[ga:lyp]

Zadyň keşbini, formasyny berýän enjam, ýasama şekil, ülňi.

 • Bu kerpiçleriň gyradeňligi bir galypdan çykan ýaly.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem galyp - galyby.

ýürege galyp bolmak

seret ýürek

 • Aýsoltan şol gürrüňiň ýüregine galyp boljagyny duýýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • galyba
 • galybam
 • galyby
 • galybyna
 • galybynda
 • galybyndan
 • galybyny
 • galybyň
 • galypda
 • galypdaky
 • galypdan
 • galypdy
 • galypdyk
 • galypdylar
 • galypdym
 • galypdyr
 • galypdyrlar
 • galypdyňyz
 • galyplar
 • galyplara
 • galyplarda
 • galyplardan
 • galyplary
 • galyplaryna
 • galyplarynda
 • galyplaryny
 • galyplarynyň
 • galyplaryň
 • galyplaýyn
 • galyply
 • galyplyk
 • galyplykdan
 • galyplylyk
 • galypmy
 • galypmydyr
 • galypsyň